Služby

Diagnostika a léčba duševních poruch u dospělých (od 18 let věku) 

  • Afektivní poruchy (poruchy nálad, bipolární afektivní porucha)
  • Neurotické, stresové, psychosomatické poruchy
  • Poruchy schizofrenního spektra
  • Závislosti (neposkytujeme substituční léčbu při závislosti na opiátech), Duální diagnózy
  • Poruchy paměti, poruchy chování a emocí při organických onemocněních mozku, poruchy spánku
  • Psychiatrické stavy vzniklé v souvislosti s dalšími tělesnými onemocněními
  • Poruchy osobnosti