VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Jan Zachariáš

Psychiatr

Vzdělání:

  • 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  • Specializovaná způsobilost  v oboru Psychiatrie
  • Zařazen do nástavbového oboru Návykové nemoci
  • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
  • Kurz Motivačních rozhovorů

Odborná praxe:

  • 7/2016 - 10/2022 Psychiatrická nemocnice Bohnice
  • 11/2021 - 10/2022 vedoucí lékař oddělení pro léčbu duálních diagnóz