Ceník

Lékařská zpráva, vyjádření o zdravotním stavu nevyžádaná lékařem 

500 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace 

300 Kč

Vyjádření lékaře o umístění do ústavu sociální péče 

350 Kč

Zpráva o zdravotním stavu jako příloha k žádosti do DD (předepsaný tiskopis) 

500 Kč

Jednorázové vyšetření a vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla 

800 Kč

Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování kopií, cena za každou započatou půlhodinu 

350 Kč

Kopírování zdravotní dokumentace

1 str. 4 Kč + 300 Kč /30 min času  

Ceník pro samoplátce (Nepojištění klienti)


Komplexní (vstupní) psychiatrické vyšetření                                     2000 Kč

Cílené psychiatrické vyšetření                                                             800 Kč

Kontrolní psychiatrické vyšetření                                                        400 Kč