Přijímání nových pacientů

26.07.2023

S ohledem na naplnění kapacity ambulance, aktuálně již nové pacienty NEPŘIJÍMÁM. Stop stav prozatím do konce roku 2023.