Nepřítomnost

08.09.2023

11.9. DOVOLENÁ

12.9.2023 ORDNINAČNÍ HODINY 12:00-17:00

13.9.-15.9.2023 DOVOLENÁ

V případě akutního zhoršení stavu je možno využít akutní psychiatrickou ambulanci při nemocnici v Českých Budějovicích, nebo Táboře, event. centrální příjem Psychiatrické nemocnice Jihlava. Popřípadě možno využít krizovou linku 284 016 666.  

Další psychiatrické ambulance v JH: 

MUDr. Renata Jonáková, U nemocnice 380

MUDr. Petr Láznička, Klášterská 72